Triển lãm của chúng tôi

Hội chợ Canton: 2015,2016,2017,2018,2019;Spoga + Gafa: 2018,2019;Triển lãm phần cứng quốc gia: 2016,2017,2018

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc: 2019.4

Exhibition
Exhibition

Triển lãm phần cứng quốc gia 2018.5

Exhibition

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc: 2016.4

Exhibition
Exhibition
Exhibition

Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc: 2016.4

Exhibition
Exhibition