Thương hiệu hợp tác

Chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với TSC SAM COSTCO BUNNINGS AMAZON và nền tảng mua sắm chuỗi ở nước ngoài khác và nhận được sự công nhận và tin tưởng của khách hàng và nhà cung cấp toàn cầu.

Brand
Brand
Brand
Brand

QVC

Câu lạc bộ của Sam

Toysrus

Công ty cung cấp máy kéo Tsc

Brand
Brand
Brand
Brand

ALDI

Bunnings

Costco

Kaufland

Brand
Brand

Sản phẩm gia đình

OBI