Nghiên cứu & Tham quan Nhà máy

Sứ mệnh của đội ngũ R & D chuyên nghiệp của chúng tôi là “khai thác nhu cầu thị trường lâu dài” và liên tục phát triển các sản phẩm mới.Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 164 bằng sáng chế về mô hình tiện ích đã được chấp nhận.Kế hoạch hàng năm của chúng tôi là quảng bá 50 sản phẩm mới ..

Research
Research
Research
Research
Research
Research